GİZLİLİĞİNİZE ÖNEM VERİYORUZ.

Web sitemizde mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin düzgün çalışmasını sağlamak için teknik olarak gerekli çerezler ayarlanmalıdır. Hangi kategorilere izin vermek istediğinize karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz ayarlara bağlı olarak, web sitesinin tüm işlevlerinin artık kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
Daha fazla bilgi gizlilik politikamızda bulunabilir / Çerez Bilgileri.


NULL
Lojisitk
NULL
Boytrans Yeşil Lojistik

Boytrans'ın çevreye, insanlara ve çalışanlarına karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu kapsamda sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Bu durum lojistik şirketinin dışsallıktan kaynaklanan maliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Bu açıdan bakıldığında maliyetlerin ortaya çıkmasında gürültü, hava kirliliği, iklim değişiklikleri, havanın kalitesi, ses, toprağın kullanımı, görüntü, kaynakların tükenmesi, titreşim, zehirli atıklar, kirlilik, sağlık, güvenlik ve iş kazaları gibi unsurların dikkate alınması gerekliliği etkili olmaktadır.

Lojistik sektörü ekonomi, çevre ve sosyal amaçlarla sürdürülebilir yeşil lojistik dengesi kurulmasını planlamıştır. Bu bakımdan yeşil lojistik yalnızca ekonomik kriterlerden ziyade çevre ve sosyal etkenleri göz önünde bulundurmaktadır.

Boytrans'ın gösterdiği ve yeşilin gücü diye tabir edebileceğimiz bu eğilimleri enerji kullanımı ve çevreye etkileri, doğaya verilen zararların azaltılması, tedarik zincirinin çevreye uyumu, yeni çevre stratejileri, egzoz, emisyon, yakıt, elleçleme, paketleme, tersine lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, geri dönüşüm, ulaştırma, ses, ışık, atıkların ve kimyasalların yönetimi, ve ambalaj malzemeleri vb. konuları içermektedir.

 

 

Yurt İçi Taşıma Hizmetleri Boytrans Lojistik kendi bünyesinde sahip olduğu özmal araçlarının yanı sıra kendi standartlarına sahip anlaşmalı tedarikçileri ile yurt içi taşıma ve dağıtma hizmetlerini, etkin taşıma modlarını kullanarak ve nakliye süreçlerini planlayıp müşterilerine zaman ve maliyet avantajı sağlayarak ürünlerini taşımaktadır. 
 * Şehirlerarası komple taşıma hizmetleri
* Şehiriçi lokasyon taşımaları
* Parsiyel taşımalar
* Konteyner taşımaları
* Sıvı hammadde taşımaları
* Proje taşımaları
Yurt Dışı Taşıma Hizmetleri Boytrans Lojistik, AB normlarına sahip öz mal ve kendi standartlarına sahip tedarikçi filosu ile Türkiye'den Polonya, İtalya,Fransa,Almanya,
Yunanistan,Irak başta olmak üzere bir çok Avrupa ve Asya ülkerine çift şoför ve alternatif güzergah uygulamaları sunarak komple ürün taşımaları,parsiyel ürün taşımaları ve proje taşıma hizmetleri gerçekleştirmektedir.

 

 

Her hakkı saklıdır. © 2014 | Boytrans Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.ޞ.